Tedarik Zincirinde Güven Rehberi

24 Ağustos 2023

Amaç:

Tedarik zincirinde, pandemi sonrası normale dönüşle birlikte, tedarik zinciri içindeki tüm gıda işletmecilerinin “Gıda Hijyen ve Güvenilirlilik Kültürü”nün geliştirilmesinde farkındalıklarını artırmak, gıda, gıda ile temas eden malzeme, gıdayla ilgili hizmetler ile temizlik ve dezenfeksiyon kimyasallarında kalite ve güvenilirlik kriterlerine uygun tedarikçi seçiminde yol gösterici olmak, tüketicilerin, (restoran, otel, büfe, kafe gibi) ev dışı tüketim noktalarında sunulan gıdaların kalitesine ve güvenilirliğine olan tereddütlerini ortadan kaldırmak.

Kapsam:

Bu kılavuz, gıda tedarik zincirinde yer alan gıda, gıda ile temas eden malzeme, gıda ile ilgili hizmet ve temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ve bu ürünlerin tedarikçileri ile dağıtım süreçleri kapsamında bilgi sunmaktadır. Eğer bu ürünleri üreten ve dağıtan tedarikçiler, GFSI’ın (Global Food Safety Initiative) kabul ettiği veya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem belgelerinden birine sahipse ve kriz ve acil durumlarda (Covid-19 vb) alacağı önlemleri/protokolleri GGD tarafından hazırlanmış olan sektör bazındaki (Gıda Üretim Tesisleri, Toplu Tüketim Yerleri, AVM’ler, Lojistik ve Satış Noktaları için) ”COVID-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberi’’ dokümanlarında belirtildiği şekilde uyguladığını taahhüt ediyorsa veya TSE’nin Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip ise bu rehberin gereklerini tamamıyla karşılıyor olarak kabul edilir.

Hedef Kitle:

Tedarik Zinciri

Normale geri dönüş sürecinde sektörde bir farklılaşma hareketini başlatabilmek amacıyla, önleyicilik temelinde sektöre yol gösterici faaliyetlerde bulunmak ve tedarik zincirinde yer alan üretim, satış, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yapan tüm gıda işletmecilerinin ” Gıda Hijyen ve Güvenilirlilik Kültürünü ” ve farkındalığını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Müşteriler

Ev Dışı Tüketim/Horeca sektörü (restoran, otel, büfe, kafe vb) için Tedarik Zincirinde Güvenliği kanıtlanmış tedarikçilerin seçimi ve çalışmasının önemi konusunda yol göstermek, farkındalık yaratmak ve ürünlerin izlenebilirliğinin mümkünse dijital olarak sağlanması için altyapı oluşturmak.

Tüketiciler

Tüketicilerde güveni yeniden oluşturmaya yönelik aktif bilgilendirme ve iletişim çalışmaları yapmak ve işyerlerinin aldığı önlemleri göstermek (logo vs), ürünlerin izlenebilirliğinin mümkünse dijital olarak sağlanması (aplikasyon vb) vasıtasıyla tüketicilere destek olmak.

Tedarik Zincirinde Güven Rehberinin tam metnine ulaşmak için tıkayın

Qualiqo– Hijyen ve Sanitasyon Yazılımı ile Tedarik Zincirinde Güven Rehberinde konu olan iyi üretim uygulamaları başlığı altında, personel hijyeni, fabrika çevresi, temizlik ve dezenfeksiyon, ürün bulaşı kontrolü, zararlılarla mücadele, kimsayalların kontrolü gibi işlemlerinizi takip ve kontrol etmenize olanak sağlamaktadır.