Blog

Future of food safety
Gıda Güvenliğinin Geleceği

Gelecekteki Gıda Güvenliği Önlemlerinin Gıda Endüstrisine Potansiyel Etkisi Gıda güvenliğinin geleceği, tüketicilerden üreticilere, düzenleyicilere ve perakendecilere kadar çeşitli paydaşları etkileyen önemli bir konudur. Gıda güvenliği ve bu konunun gıda endüstrisine…

Salmonella
Salmonella kontaminasyon riskini nasıl azaltabiliriz?

Salmonella nedir ? Salmonella, Gram negatif bir bakteriyel türdür. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda enfeksiyona neden olabilen patojenik bir organizmadır. Genellikle gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bir zoonotik patojendir, yani hayvanlardan…

İşletmelerde Sanitasyon (1)
İşletmelerde Sanitasyon

Sağlıklı Bir Çalışma Ortamı İçin Temel İlkeler İşletmelerde sanitasyon, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak ve bunların haricinde işyeri hijyenini sürdürmek açısından hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle,…

Qualiqo 2 (1)
Gıda Güvenliğinde Risk Analizi Nedir?

Gıda Güvenliğinde Risk Analizi Nedir? Risk analizi, gıdanın üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Üç temel bileşeni içerir: 1. Risk Değerlendirme Bu…

Gıda Sanitasyonu ve Hijyen Uygulamaları Nelerdir?

Bu yazımızda Gıda Sanitasyonu ve Hijyen Uygulamaları Nelerdir? sorusunun cevaplarını arayacağız. Bir önceki yazımızda da benzer bir konu üzerinden ilerlemiş, Gıda Güvenliği Sistemi Uygulamaları Nelerdir? sorusunun cevabını aramıştık. Gıda Sanitasyonu ve Hijyen…

Gıda Güvenliği Sistemi Uygulamaları Nelerdir?

Bu yazımızda Gıda Güvenliği Sistemi Uygulamaları Nelerdir? sorusunun cevabını arayacağız. Bir önceki yazımızda Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur? sorusuna cevap aramıştık. Bilindiği üzere gıda güvenliğinde başarılı bir sistem hayata geçirmek istiyorsak belirli…

Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur?

Bu yazımızda Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur? hakkında sorusunun cevabını arayacağız. Bir önceki yazıda Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir? sorusuna cevap aramıştık. Bilindiği gibi gıda güvenliği artık dünyanın her noktasında önemli hale gelmiştir.…

Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu yazımızda sizinle Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir? sorusunun cevabını arayacağız. Bir önceki yazımızda sizinle SQF Nedir? sorusunun cevabını aramıştık. Bilindiği üzere gıda güvenliği insan hayatını etkileyebilecek, gıda kaynaklı sorunların önüne geçmek adına…

SQF Nedir?

Bu yazıda SQF Nedir? sorusunun cevabını arayacağız. SQF Belgesi nedir, SQF programı neleri kapsar ve faydalarını göreceğiz.. Bir önceki yazıda GFSI Nedir? hakkında bilgi almıştık. SQF Nedir? SQF, işletmelerin gıda ürünlerini olabilecek…

GFSI Nedir?

Bu yazıda GFSI Nedir? sorusunun cevabını arayacağız. Özellikle GFSI Onaylı Standartlar hakkında bilgi almaya çalışacağız. Bir önceki yazıda IFS Nedir? hakkında bilgi almıştık. GFSI Nedir? GFSI, Türkçe diline Küresel Gıda Güvenliği Girişimi olarak geçen,…