PRP, OPRP ve CCP’nin anlaşılması

7 Haziran 2024

Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Yönetiminde PRP, OPRP ve CCP’yi Anlamak

Gıda güvenliği, gıda üretimi, işlenmesi veya taşınması ile ilgilenen tüm işletmeler için kritik bir konudur. Sağlam bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini ve düzenleyici standartlara uyumu sağlar. Böyle bir sistemin üç temel bileşeni PRP (Ön Koşul Programları), OPRP (Operasyonel Ön Koşul Programları) ve CCP’dir (Kritik Kontrol Noktaları). Bu unsurlar arasındaki farkları anlamak, etkili bir gıda güvenliği stratejisi sürdürmenin anahtarıdır.

Ön Koşul Programları (PRP)

Ön Koşul Programları (PRP’ler) bir gıda güvenliği sisteminin temel unsurlarıdır. Güvenli gıda üretimi için gerekli temel çevresel ve operasyonel koşulları sağlarlar. PRP’ler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere gıda güvenliğini etkileyebilecek çok çeşitli konuları ele alır:

Tesis Düzeni ve Tasarımı: Fiziksel ortamın hijyenik uygulamaları desteklemesinin sağlanması.

Tedarikçi Kontrolü: Hammaddelerin kalite ve güvenliğinin yönetilmesi.

Haşere Kontrolü: Haşerelerden kaynaklanan kontaminasyonu önlemek için tedbirlerin uygulanması.

Atık Yönetimi: Kontaminasyonu önlemek için atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi.

Kişisel Hijyen: Personelin yüksek kişisel temizlik standartlarını sürdürmesinin sağlanması.

Temizlik ve Sanitasyon: Kontaminasyonu önlemek için ekipman ve tesislerin düzenli olarak temizlenmesi.

PRP’ler, gıdanın üretilebileceği güvenli bir ortam yaratarak potansiyel gıda güvenliği tehlikelerine karşı ilk savunma hattını oluşturur.

Operasyonel Ön Koşul Programları (OPRP)

Operasyonel Ön Koşul Programları (OPRP’ler), PRP’ler tarafından yönetilmeyen gıda üretim sürecindeki önemli tehlikeleri kontrol eden belirli eylemler veya önlemlerdir. OPRP’ler bir tehlike analizi yoluyla belirlenir ve süreçteki kritik noktalarda tehlikelerin meydana gelme olasılığını azaltmak için tasarlanır. OPRP’lere örnek olarak şunlar verilebilir:

Sıcaklık Kontrolü: Bakteri üremesini önlemek için gıdaların güvenli sıcaklıklarda saklanmasını ve işlenmesini sağlamak.

Çapraz Kontaminasyonun Önlenmesi: Çiğ ve pişmiş gıdalar arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için prosedürlerin uygulanması.

Alerjen Yönetimi: Alerjen içermeyen ürünlerle çapraz teması önlemek için alerjenlerin kontrol edilmesi.

OPRP’ler gıda güvenliğini doğrudan etkileyebilecek tehlikeleri yönetmek için kritik öneme sahiptir, ancak CCP’lerle aynı düzeyde kontrol ve izleme gerektirmezler.

qualiqo banner 2

Kritik Kontrol Noktaları (CCP)

Kritik Kontrol Noktaları (CCP’ler) gıda üretim sürecinde bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek, ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için bir kontrol önleminin gerekli olduğu adımlardır. CCP’ler kapsamlı bir tehlike analizi ile belirlenir ve PRP’ler veya OPRP’lerden daha sıkı bir şekilde izlenir. CCP’lere örnek olarak şunlar verilebilir:

Pişirme: Zararlı patojenleri öldürmek için gıdanın belirli bir sıcaklıkta pişirilmesini sağlamak.

Pastörizasyon: Patojen mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için sıvı ürünlere ısıl işlem uygulanması.

Metal Algılama: Gıda ürünlerindeki metal kontaminantları tespit etmek ve uzaklaştırmak için metal dedektörlerinin kullanılması.

Her CCP, kontrol önlemlerinin etkili olmasını sağlamak için kritik limitlere, izleme prosedürlerine, düzeltici eylemlere ve doğrulama süreçlerine sahip olmalıdır. Örneğin, bir pişirme işlemi bir CCP ise, kritik limit belirli bir iç sıcaklık olabilir ve izleme prosedürü kalibre edilmiş termometrelerle düzenli sıcaklık kontrolleri olabilir.

PRP, OPRP ve CCP’nin Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminize Entegre Edilmesi

Etkili gıda güvenliği yönetimi PRP’leri, OPRP’leri ve CCP’leri entegre eden kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Gıda güvenliği ve sanitasyon yönetim sisteminizin tüm temelleri kapsamasını nasıl sağlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

  1. Güçlü PRP’ler Oluşturun: Gıda üretimi için güvenli bir temel oluşturmak üzere sağlam PRP’ler oluşturarak işe başlayın. Güncel standartları ve uygulamaları karşıladıklarından emin olmak için bu programları düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin.
  2. Tehlike Analizi Yapın: Gıda üretim sürecinizdeki potansiyel tehlikeleri belirlemek için kapsamlı bir tehlike analizi gerçekleştirin. Bu analiz, hangi tehlikelerin OPRP’ler veya CCP’ler aracılığıyla kontrol edilmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olacaktır.
  3. OPRP’leri Belirleyin ve Uygulayın: Tehlike analizinize dayanarak, PRP’lerin ele almadığı önemli tehlikeleri kontrol etmek için OPRP’leri uygulayın. Bu kontrollerin belgelendirildiğinden ve etkin bir şekilde izlendiğinden emin olun.
  4. CCP’leri Belirleyin ve Yönetin: Kontrol önlemlerinin gıda güvenliği için kritik olduğu CCP’leri belirleyin. Her bir CCP için kritik limitler, izleme prosedürleri ve düzeltici faaliyetler oluşturun. Bu kontrollerin etkinliğini düzenli olarak doğrulayın.
  5. Sürekli İyileştirme: Gıda güvenliği yönetim sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. PRP’lerinizde, OPRP’lerinizde ve CCP’lerinizde bilinçli iyileştirmeler yapmak için izleme ve doğrulama faaliyetlerinden elde edilen verileri kullanın.

PRP’leri, OPRP’leri ve CCP’leri etkili bir şekilde anlayarak ve uygulayarak, tüketicileri koruyan ve yasal gereklilikleri karşılayan kapsamlı ve etkili bir gıda güvenliği yönetim sistemi sağlayabilirsiniz. Gıda güvenliği ve sanitasyon yönetimi yazılımınız, yüksek gıda güvenliği standartlarını korumak için gereken araçları ve bilgileri sağlayarak bu süreçleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

PRP, OPRP ve CCP’nin anlaşılması” hakkında yeterince bilgi aldınız mı?
Qualiqo size yardımcı olmak için burada. Sanitasyon ve hijyenLab. ve EMPIPM ve Haşere Kontrolü ile ilgili sorularınızı yanıtlıyor. Ayrıca yazılımın temel özellikleri ve faydaları hakkında bilgi veriyoruz. Qualiqo demosuna erişmenize ve hatta ücretsiz deneme almanıza yardımcı oluyoruz.

Aybit Teknoloji A.Ş.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

PRP’ler, OPRP’ler ve CCP’lerin birbirinden farkı nedir?

PRP‘ler güvenli bir gıda üretim ortamının sürdürülmesi için gerekli genel uygulamalar ve koşullardır.
OPRP‘ler, PRP’ler tarafından ele alınmayan önemli tehlikeleri kontrol etmek için özel eylemlerdir.
CCP‘ler, gıda güvenliğini sağlamak için kontrolün gerekli olduğu üretim sürecindeki kritik noktalard

OPRP’leri ne zaman uygulamalıyım?

OPRP’ler, PRP’lerin yönetmediği tehlike analizi yoluyla belirlenen önemli tehlikeleri kontrol etmek için uygulanmalıdır. Bunlar, CCP’lerle aynı düzeyde izleme gerektirmemekle birlikte, gıda güvenliğini korumak için gerekli olan kritik önlemlerdir.

Ön Koşul Programları (PRP) nedir?

PRP’ler gıda üretimine uygun hijyenik bir ortamın sürdürülmesi için gerekli temel uygulamalar ve koşullardır. Tesis tasarımı, tedarikçi kontrolü, kişisel hijyen, temizlik ve sanitasyon, haşere kontrolü ve atık yönetimi gibi çok çeşitli temel güvenlik önlemlerini kapsarlar.