Blog

PRP, OPRP ve CCP’nin anlaşılması

Gıda Güvenliği ve Sanitasyon Yönetiminde PRP, OPRP ve CCP’yi Anlamak Gıda güvenliği, gıda üretimi, işlenmesi veya taşınması ile ilgilenen tüm işletmeler için kritik bir konudur. Sağlam bir gıda güvenliği yönetim…

Qualiqo
Koruyucu Önlemler ve Güvenlik Kontrolleri

Gıda Üretim Şirketleri için Her Adımda Güvenliği Sağlama Gıda üretimi alanında güvenlik sadece bir öncelik değil, pazarlık konusu olmayan bir zorunluluktur. Hammadde tedarikinden tüketicinin tabağına ulaşan nihai ürüne kadar, gıda…

Future of food safety
Gıda Güvenliğinin Geleceği

Gelecekteki Gıda Güvenliği Önlemlerinin Gıda Endüstrisine Potansiyel Etkisi Gıda güvenliğinin geleceği, tüketicilerden üreticilere, düzenleyicilere ve perakendecilere kadar çeşitli paydaşları etkileyen önemli bir konudur. Gıda güvenliği ve bu konunun gıda endüstrisine…

Salmonella
Salmonella kontaminasyon riskini nasıl azaltabiliriz?

Salmonella nedir ? Salmonella, Gram negatif bir bakteriyel türdür. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda enfeksiyona neden olabilen patojenik bir organizmadır. Genellikle gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bir zoonotik patojendir, yani hayvanlardan…

HACCP Nedir?

Bu yazıda HACCP Nedir? sorusunun cevabını arayacağız ve dünya bu soruya nasıl cevaplar üretmiş göreceğiz. Dünya tümden bir dijital dönüşüm çağında. Yani değişimin sürekliliğinden söz edebiliriz. Bu değişimlere uyum sağlamak…

Tedarik Zincirinde Güven Rehberi

Amaç: Tedarik zincirinde, pandemi sonrası normale dönüşle birlikte, tedarik zinciri içindeki tüm gıda işletmecilerinin “Gıda Hijyen ve Güvenilirlilik Kültürü”nün geliştirilmesinde farkındalıklarını artırmak, gıda, gıda ile temas eden malzeme, gıdayla ilgili…