IFS Nedir?

24 Ağustos 2023

Bu yazıda IFS Nedir? sorusunun cevabını arayacağız. IFS Gıda Güvenliği Standartı nedir ve nerelerde kullanılır gibi bilgileri bu yazı ile sizlerle paylaşacağız. Bir önceki yazımızda HACCP Nedir? sorusuna cevap aramıştık.

IFS Nedir?

IFS Nedir?

IFS Food standartı, GFSI yani Global Food Safety Initiative adlı girişim tarafından (Türkçe diline Global Gıda Güvenliği Girişimi olarak geçen) tanınan ve kabul görmüş bir standarttır. Bu standart ayrıca gıda üreticilerinin de denetlenebilirliğini sağlamaktadır. IFS için birçok önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi üretilen bir ürünün, üretim sürecindeki kalite ve gıda güvenliğinin sağlanması ve bu süreçlerin yasallığının korunmasıdır.

IFS Gıda Güvenliği Standartı, üretim süreci ya da ilk paketleme sürecinde ürüne karşı olası gıda güvenliği risklerini tespit etmek ve tehlike henüz gerçekleşmeden aksiyon almak için uygulanır. IFS Standartı bütün gıda üreticileri için büyük önem arz etmektedir. Özellikle de özel ürün üretim süreçleri söz konusu ise müşteri açısından bu şartların sağlanabilmesi önemlidir.

Özellikle son senelerde, gıda perakendecileri, ürettikleri ürünleri bayi ya da farklı satış bölgelerinde müşterilerine sunmaya başladılar. Bununla birlikte kendilerine düşen sorumluluklar da bir hayli artış gösterdi. Bu aşamada kendi marka adını ve kuruluş değerini korumak adına üreticilerin üretmiş olduğu ürünlerin güvenliği, kaliteli oluşu ve yasallığı konusunda da kanıt sunabilirliklerinin önemi değer kazandı.

IFS Gıda Güvenliği Standartı, tüketi taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen şartlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliğinin gerekli olmasını ortaya koymuştur.

IFS Gıda Standardının Detayları

IFS Gıda Standartı, üreticilerin ürün ve süreçlerinin kalite ve gıda güvenliğinin denetlenmesi için ortaya çıkan bir standarttır. IFS Gıda Standartları kalite, güvenlik ve operasyonel kriterleri garanti altına alır. Standardın çerçevesi, gıda maddesi üreten, işleyen ve paketleyen endüstrilerde gıda güvenliği, bütünlüğü, yasallığı ve kalitesinin nasıl yönetilmesi gerektiğini oluşturur ve bu konuda global tanınırlık sağlar.

IFS Hangi Sektörlere Uygulanabilir?

IFS Gıda Standardı perakendeci ve satıcının markalı ürünlerini üreten gıda ürünü sağlayıcıları ve diğer gıda sektöründe üretim yapan kuruluşlar için oluşturulmuştur. Standardın kapsamı sadece gıda üretimi yapan ve ambalajlama yapan kuruluşlar içindir. Sevkiyat, depolama, dağıtım ve sadece ticaret yapan kuruluşlar bu standardın kapsamına dahil değildir.

IFS Standardın Temel Ögeleri

Standart temel olarak aşağıdaki aşağıdaki başlıklara yoğunlaşır:

 • Üst Yönetimin sorumluluğu (Yönetim & Taahhüt)
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Sistemi – HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) temelli gıda güvenliği programları
 • Kaynak Yönetimi
 • Planlama ve Üretim Prosesi
 • Ölçme, Analiz ve İyileştirme
 • Gıda savunması planı ve dış gözlemler

IFS Gıda Güvenliği Standardı Yararları

 • Standardı geçerli yasalara uyarlamak
 • Müşteri tetkiklerinin gereksinimlerini azaltmak
 • Bağımsız 3. taraf denetimler​ ile müşteri ve tedarikçi ayağında güven kazanmak
 • Daha fazla tetkikle toplam tetkik süresini azaltabilme​k
 • Risk bazlı yaklaşım ile uygulamada yüksek esneklik ve kolaylık sağlamak
 • Yüksek kaliteli ve güvenli ürünlerin üreticisi olarak iş saygınlığını arttırmak
 • 3. taraf tetkik talep eden müşteriler ile ticaret kolaylığı
 • En yüksek standartlara uyumu göstermek için standardın belirlemiş kurallara uygun olarak IFS logosu ve belgesinin kullanımı