Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

24 Ağustos 2023

Bu yazımızda sizinle Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir? sorusunun cevabını arayacağız. Bir önceki yazımızda sizinle SQF Nedir? sorusunun cevabını aramıştık.

Bilindiği üzere gıda güvenliği insan hayatını etkileyebilecek, gıda kaynaklı sorunların önüne geçmek adına alınan bazı önlemlerin yasalaşması ile birlikte daha büyük önem kazanmıştır. Bununla birlikte gıda güvenliğini başarılı bir şekilde sağlayabilmenin de yöntemleri ortaya çıkmıştır.

Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Birden fazla yöntem ile birlikte gıda güvenliğinde başarılı olmaya çalışan sektörün önde gelenleri, bazı önemli noktalarda anlaşmaya varmışlardır. Birden fazla alt dala ayrılan bu güvenlik sistemi yapının ana maddelerini aşağıdaki gibi sadeleştirebiliriz

İzlenebilirlik

Gıda alanında izlenebilirlik, gıda güvenliğinde sağlanması en önemli faktörlerden birisidir. İsteyenmeyen durumlar ortaya çıktığında gerek ürün, gerekse süreçleri geriye doğru adımlar halinde izleyerek sorunun kaynağına ulaşmak adına ortaya çıkan bir metodolojidir.

Hem kalite hem de gıda güvenliğine dair standartların karşılanması adına dikey koordinasyon şarttır. Bu yaklaşım, gıda güvenlik sistemlerinde “tarladan sofraya” olarak bilinen uygulamalarla hayata geçirilmektedir. İzlenebilirlik olarak ayrıca güvenli gıda, birincil üretim aşamasından başlayarak tarladan sofraya, tüketiciye ulaşana dek geçmiş olan sürede fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdadır.

Üretim Sürecinde

Bitkisel üretim esnasında ürün için tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun aletle, uygun anda kullanılmalıdır. Örneğin ilaçlama ve hasat süresince mutlaka yetecek kadar bir zaman bulunmalıdır. İzlenebilirliğin gerçekleştirilmesi için kullanılan ilaçlar ve hasat aralıkları gibi uygulamalar da ayrıca kaydedilmiş olmalıdır.

İmalat Sürecinde

Gıda güvenliği şartları ayrıca üretilen ürünler için de sağlanmalıdır. Kaliteli hijyen uygulamaları uygulanmalıdır. Yine işyerlerinde izlenebiliriğin uygulanabilmesi için kayıtlar tutulmalıdır. Ürünlerin üzerine izlenebilirlik takibi için etiket ve barkotlar eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu süreçte izlenebilirliğe katkıda bulunmak istiyorsak, ithal, imal ya da dağıtımı yapılan gıdanın, gıda güvenliği şartlarını sağlamaması durumunda, ürünü pazardan çekilmesi ve konuyla alakalı mercilerin bilgilendirilmesini sağlamalıyız.

Depolama ve Dağıtım Sürecinde

Üretilen ürünlerin gıda güvenliğini sağlayacak şartlarda saklanması gereklidir. Özellikle de yüksek risk grubunda bulunan et, süt vb. ürünler için depolama ve dağıtım süreçlerinde sıcaklık kontrolleri etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Perakende Satış Sürecinde

Hem üretim hem de ithal izni alan, etiketi bulunan ve son tüketim tarihi geçmemiş olan ürünler satışa sunulmalıdır. Ayrıca satış koşulları asgari düzeyde hem teknik hem de hijyen gereksinimlerini sağlamalıdır. Depolama, taşıma ve ambalajlama aşamalarında gerekli kurallara uyulmalıdır. Ayrıca soğuk depolama ihtiyacı duyan ürünler için de gerekli ekipmanlarda ilgili hijyen kuralları takip edilmelidir. Ayrıca bu süreçlerde kullanılan, alet, ekipman gibi araçlar için de bakım kartlarının oluşturulması gerekmektedir.