Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur?

24 Ağustos 2023

Bu yazımızda Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur? hakkında sorusunun cevabını arayacağız. Bir önceki yazıda Gıda Güvenliğinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir? sorusuna cevap aramıştık.

Bilindiği gibi gıda güvenliği artık dünyanın her noktasında önemli hale gelmiştir. Özellikle pandemi sürecinde kişisel hijyenin ve gıdada yaşanan hijyenin birçok tartışmaya konu olduğunu gördük. Bu durumu gören ve bizzat hisseden firmalar için adeta bir rehber olacak bu yazının size faydalı olacağını düşünüyoruz.

Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur?

Gıda Güvenliği Sistemi Nasıl Kurulur?

Operasyonel Ön Gereksinim Programları

Gıda güvenliğinin gerçekleştirilmesinde bazı gıda güvenlik sistemlerinde HACCP sistemi kullanılmaktadır. Bu yüzden de HACCP planının tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için bazı operasyonel ön gereksinim programlarının da hayata geçirilmesi gerekmektedir. Normalde bu programlar üretimin kontrolünde doğrudan söz sahibi değildirler. Ancak gıda güvenliğine etki eden unsurların kontrol edilmesine katkı sağlayan ve HACCP’i destekleyen temel uygulamalardır. Bazı operasyonel ön gereksinim programları aşağıdaki gibidir;

Eğitim Süreci

Ürün güvenliğine etki edebilecek bütün personeller, kişisel hijyen, GMP, temizlik ve sanitasyon prosedürleri hakkında, kişisel güvenlik ve HACCP programlarında bulunan roller üzerine eğitim almalıdır.

Kişisel Hijyen Süreci

Ürün güvenliğini etkileyebilecek bütün personeller ve bu ürünlerin üretim alanlarına giren tüm kişilerin kişisel hijyen kurallarına uymaları zorunludur.

Temizlik ve Sanitasyon Süreci

Ekipmanların ve araçların bütün temizlik yönergeleri oluşturulmalı ve bunlar takip edilmelidir. Sanitasyon takip formları da ayrıca hazır edilmelidir.

Bina ve Yapıların İnşa Süreci

Kuruluşun bulunduğu lokasyonun, sıhhi tasarım prensiplerine göre ayarlanması, inşa edilmesi ve korunması gerekir. Çapraz bulaşının en düşüğe indirilebilmesi için, doğrusal bir ürün akışı ve trafik kontrolünün olması önemlidir.

Üretim ekipman akışını / Yerleşimini Oluşturma Süreci

Bütün ekipmanlar, sıhhi tasarım prensiplerine göre satın alınmalıdır ve montajları da gerçekleştirilmelidir. Bunun yanında, koruyucu bakım ve muhafaza kartları da her bir ekipman için kontrol edilmelidir. Bu işlemler için Repairist Bakım Yönetim Sistemi yazılımımızı kullanabilirsiniz.

Su, Hava ve Enerji Gibi Temel Girdilerin Sağlanması Süreci

Bu temel ögelerin sağlanması ve atıkları hijyen ve yasa gereksinimlerini karşılayacak şekilde yönetilebilmelidir. Bu süreç, diğer süreçler başlamadan halledilmelidir. Yani iş başlangıcında çözüme ulaştırılmalıdır.

Hammadde Alım, Depolama ve Dağıtım Süreçleri

Tüm madde ve ürünler, gıda güvenliği standartlarına uyulabilmesi amacıyla, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin, sıhhi koşullar altında tutulabildiği noktalarda depolanmalı ve bu madde ve ürünlerin standartlarına uygun sıcaklık, nem ve ambalaj tipi gibi gereksinimler sağlanmalıdır.

Özellikleri Tanımlama Süreci

Tüm gıda bileşenleri, ürünler ve ambalajlama maddeleri için özelliklerin yani ürün spektinin iyi bir şekilde dokümante edilmesi gerekmektedir. Aybit ARI bu süreçte özellikleri sisteminize tanımlamanıza ve bunları kağıtsız ortamda tutarak güvenli şekilde saklamanıza imkan tanır.

Kimyasal Kontrol Süreçleri

Tesislerde, gıdaya uygun olan kimyasal malzemeler satın alınmalı ve kullanılması teşvik edilmelidir. Bu kimyasal maddelere örnek olarak temizlik ajanları, pestisitler ve fumigantları örnek verebiliriz.

Üretici Kontrolü Süreci

Süreçlerin etkili GMP ve gıda güvenlik programları dahilinde olduğu konusunda, üretici her çevreye güven sağlamalıdır. Bu, devam eden üretici garantisi ve üretici HACCP sistemi doğrulamasının da garantisi olacak konuları kapsamaktadır.

İzlenebilirlik ve Geri Çağırma Süreci

Bütün madde ve ürünler, sisteme daha önceden kodlanmış olmalıdır. Çünkü gerektiği anlarda bu ürünlerde hızlı ve doğru izleme, geri çağırma prosedürleri uygulanmalıdır. Bu süreçlerde Aybit ARI ile izlenebilirlik sağlayabilirsiniz.

Zararlı Kontrolleri

Zararlı kontrolleri özellikle bu süreçlerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Açıklanan bütün bu operasyonel ön gereksinim programları, GAP (İyi Tarım Uygulamaları), GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GHP (İyi Hijyen Uygulamaları), GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları), GVP (İyi Veterinerlik Uygulamaları), GDP (İyi Dağıtım Uygulamaları) gibi uygulamalar ile desteklenmelidir

Bu yazıda Gıda Güvenliği Sistemi hakkında bilgiler edindik. Bu bilgilerin faydalı olmasını dileriz.